UREN

Wanneer trainen we ?

Bijna elke dag van de week zijn er wel activiteiten.  Hieronder kan je een kort schema terugvinden.  Dit is echter enkel een leidraad.

Voor een concreter overzicht van de trainingen en andere activiteiten kan je best de clubagenda nakijken.OPGEPAST - DEZE UREN ZIJN VAN TOEPASSING VANAF 9 JUNI 2021 EN KUNNEN GEWIJZIGD WORDEN IFV DE CORONA MAATREGELEN  !!!